Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Geschiedenis

Het CAR: een lange geschiedenis...
 
In 1979 begonnen vier jonge en gedreven mensen (een psycholoog en drie logopedisten) in Torhout met diagnostiek en behandeling van kinderen met een ontwikkelingsstoornis of een leerstoornis. Ze vonden elkaar in een gezellig huis in de Kasteelstraat onder de deskundige leiding van Jacques Goetmaeckers, zelf logopedist, lesgever logopedie aan de Arteveldehogeschool in Gent en initiatiefnemer van verschillende revalidatiecentra in het Gentse en in Oostende.
 
Al snel breidde het team zich uit met ergotherapeuten, kinesisten en artsen- specialisten.
In 1988 verhuisden we naar de campus van het St.Rembertziekenhuis. We betrokken daar een eigen vleugel en we voelden ons snel thuis onder de grote warme vleugels van het St. Rembertziekenhuis. Voor ouders was dit ook een praktische verbetering wanneer ze een beroep moesten doen op een arts, zoals een NKO-specialist, een pediater of een kinderneuroloog.
 
In de afgelopen 30 jaar werd een grote expertise opgebouwd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD en autisme, gedrags- en emotionele stoornissen, leerstoornissen en ontwikkelingsvertraging. Er werd doorheen de jaren actief ingezet op steeds verdere professionalisering van het team via intensieve nascholing. De grote klinische ervaring van de eerste teamleden werd en wordt voortdurend uitgedaagd en aangevuld met nieuwe, jonge en gedreven medewerkers.
 
Begin 2012 zijn we  meer dan ooit volop in verandering.
Vorig jaar ging J. Goetmaeckers met pensioen en verwelkomden we Maia Dewymmer als zijn opvolgster.
Ook de plannen voor de nieuwbouw komen stilaan in hun eindfase en we kijken uit naar een nieuw en ruimer onderkomen waar niet alleen het team maar ook de  kinderen en hun ouders zich blijvend thuis kunnen voelen.
 
Sinds januari 2018 werken we met ons team in een volledig nieuw gebouw op de hoek van de Aartrijkestraat en de Noordlaan.