Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Wie kan bij ons terecht

Wie kan bij ons terecht?
 
Wij richten ons tot gezinnen met peuters, kleuters, kinderen en adolescenten (tot 14 jaar) en volwassenen met volgende problematieken:

Autisme en autismespectrum stoornis (ASS)
Aandachtsstoornis met/zonder hyperactiviteit (ADHD/ADD)
Algemene verstandelijke vertraging (lichte mentale handicap)
Algemene ontwikkelingsvertraging
Spraak- en taalontwikkelingsstoornis
(Psycho-)motorische ontwikkelingsstoornis
Complexe leerstoornis (dyslexie, dyscalculie)
Gehoorsstoornis (hoorapparaat en cochleair implantaat)
Gedragsproblemen
Emotionele problemen