Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Aanmelding

Aanmelding
 
De aanmelding gebeurt op verwijzing van een arts (huisarts of specialist), verwijzing van een andere dienst (CLB, CKG, thuisbegeleidingsdienst), maar kan ook op eigen initiatief.
 
Bij het eerste telefonische contact maakt de maatschappelijk werkster met de ouders een afspraak voor een intake-gesprek. Zij noteert beknopt de gegevens van het kind, de gemelde problematiek en wie de verwijzer is.
 
Zij kan de ouders of andere hulpvragers inlichten over de eventuele wachtlijst voor onderzoek en therapie, en probeert een antwoord te geven op alle eerste vragen.