Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Intake

Intake
 
De intake gaat door bij het diensthoofd (psycholoog) en duurt ruim een uur. Dit gesprek gaat door met de ouders en het kind. Ook eventuele andere belangrijke betrokkenen kunnen aanwezig zijn.
 
We maken eerst kennis met het kind in een gesprekje. Daarna wordt het kind uitgenodigd om te spelen of te tekenen terwijl wij met de ouders spreken.
Hier wordt een eerste stap gezet in de opbouw van een vertrouwensband met het kind en is er de mogelijkheid tot eerste observaties : wat is het geschatte ontwikkelingsniveau, zijn er opvallende sterke of zwakkere kanten, hoe toont het kind zich in deze nieuwe omgeving, stelt het snel vertrouwen of is het terughoudend, zijn er specifieke  gedragskenmerken?
Tijdens het gesprek met de ouders staan we stil bij hoe zij hun kind ervaren. Er  wordt ingegaan op hun visie op het gemelde probleem en op de visie van de verwijzer.
Er wordt een zorgvuldige ontwikkelingsgeschiedenis afgenomen voor alle ontwikkelingsdomeinen (vroege ontwikkeling, spraak, taal, motoriek, spel en vrije tijd, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, schoolse aanpassing, huiswerksituaties, schoolse vorderingen enz...).
Op basis van deze informatie stellen we een onderzoeksprogramma op.
Indien de ouders akkoord gaan wordt bijkomende, relevante informatie opgevraagd bij derden (de verwijzende instantie, de leerkracht).
 
De intake van de volwassen gehoorspatiënt gaat door bij de logopedist/audioloog.