Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Onderzoek

Onderzoek
 
Op basis van het aangemelde probleem, de ontwikkelingsfase van het kind en de informatie uit het intake-gesprek wordt een onderzoeksprogramma opgesteld.
Wij proberen alle relevante aspecten van de ontwikkeling in kaart te brengen. Dit kan gaan over intelligentie, taal, spraak, motoriek en psychomotoriek, visuele en visueel-ruimtelijke functies, auditieve functies, aandacht en geheugen, schoolse vorderingen, psychologisch onderzoek naar beleving, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsaspecten.
Voor jonge kinderen is het onderzoek beperkt en ligt de nadruk meer op onderzoek van motoriek, taal, spraak en spelontwikkeling.
Bij oudere kinderen zal intelligentie en schoolse vorderingen bijna altijd een belangrijk deel van het onderzoek uitmaken.
Tijdens de onderzoeksfase wordt ook een doktersconsult gepland. Daar wordt stilgestaan bij alle medische aspecten van de ontwikkeling en is er ook een kort medisch onderzoek.
Het multidisciplinair onderzoek gaat meestal door tijdens de schoolvakanties.
Voor alle onderzoeken samen wordt er meestal 10 uur voorzien en dit gespreid over verschillende momenten van maximaal 2 uur.
Voor jonge kinderen beperken we dit tot 5 uur met maximaal 1 uur onderzoek per dag.
 
Na het onderzoek wordt er op het onderzoeksteam een globale synthese gemaakt van alle gegevens. Alle onderzoekers brengen hier niet alleen hun cijfermatige gegevens maar ook belangrijke observaties en ervaringen met het kind.
Naast de uitvallende of zwakkere ontwikkelingsdomeinen wordt er ook aandacht besteed aan de sterkere vaardigheden van het kind en aan ondersteunende factoren binnen de omgeving.
Er wordt teruggekoppeld naar de aanmeldingsproblemen en er wordt nagedacht over een diagnosestelling. Aandachtspunten voor de verdere teamvergaderingen worden afgesproken.
Het onderzoeksteam stelt een revalidatieprogramma voor. Dit programma wordt op maat van het kind met zijn problematiek gemaakt en kan dus voor elk kind verschillend zijn.
Indien het kind niet in aanmerking komt voor behandeling binnen het revalidatiecentrum wordt naar een gepaste verwijzing gezocht.