Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Adviesgesprek

Adviesgesprek
 
Dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur en gaat opnieuw door bij de psycholoog bij wie het intake-gesprek doorging.
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het beeld van het kind zoals de onderzoekers dit ervaren hebben. Testresultaten worden toegelicht en globaal gekaderd. Ook eventuele tegenstrijdige informatie kan aan bod komen.
Meestal ervaren ouders de beschrijving van hun kind als echt en authentiek.
Er wordt ruimte gemaakt voor eerste adviezen in verband met stimulatie of gedragsaanpak vanuit een oplossingsgericht kader, steeds op maat van de ouders en de problemen van hun kind.
Het voorgestelde revalidatieprogramma wordt toegelicht. Het is de bedoeling dat de ouders hier opnieuw actief participeren in het evalueren van de onderzoeksresultaten en in het opstarten van het revalidatieproces.
Als de ouders dat wensen kunnen de resultaten van het onderzoek ook met de school en het CLB besproken worden in hun aanwezigheid.