Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Behandeling

Behandeling
 
De behandeling bestaat uit individuele therapie, eventueel gecombineerd met groepstherapie.
De behandeling is altijd multidisciplinair (door meerdere therapeuten met een verschillende opleiding) en op maat van het individuele kind.
Naar gelang het resultaat van het multidisciplinair onderzoek kan het gaan over een combinatie van logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, psychologische begeleiding enz...
Deze behandeling wordt via intensief teamoverleg nauwgezet opgevolgd en op elkaar afgestemd.
 
Wij hechten veel belang aan de samenwerking met ouders en voorzien dan ook ruimte om hen actief te laten deelnemen aan het revalidatieproces.
Naast mogelijkheden tot overleg kunnen zij soms ook aanwezig zijn of deelnemen aan de individuele therapie van hun kind. Ouders van kinderen met autisme of een aandachtsstoornis kunnen deelnemen aan ouderleergroepen. Ook individuele gesprekken met de ouders rond opvoedingsaanpak zijn mogelijk.
 
De school is een belangrijke partner in een goede afstemming op de ontwikkelingsvragen van het kind. Wij voorzien dan ook overleg met de leerkracht en de zorgcoördinator altijd in aanwezigheid van de ouders en het CLB.
Wanneer het kind toegang heeft tot het terugbetalingssysteem van het RIZIV heeft het meestal recht op verschillende jaren behandeling.
 
Na elk jaar revalidatie evalueren we met alle betrokkenen de bereikte resultaten en wordt in het team beslist over het verdere verloop van de behandeling. 
 
Ook bij de gehoorgestoorde volwassenen bestaat de behandeling uit individuele therapie en eventueel groepstherapie. 
 
Logopedie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Psychotherapie 
GroepstherapieOuderbegeleiding